2017-11-28 09:21:32

Međunarodni dan dječjih prava

 

Na satu razrednika, učenici 5. a razreda su prigodnim predavanjem i radionicom obilježili Međunarodni dan dječjih prava.

 

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenog jer je na taj dan 1989. godine donesena Konvencija UN-a o pravima djeteta.

Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste i sudjeluje u životu svoje zajednice. Osnovna dječja prava su:

Prava preživljavanja - hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard Razvojna prava - razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet Prava sudjelovanja - donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama Prava zaštite od - zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

Ananda Glavica Ostojić


Osnovna škola Kloštar Podravski