2017-04-25 11:56:00

Županijski aktiv razredne nastave

          U petak, 21. travnja u OŠ Kloštar Podravski održan je aktiv učitelja/ca razredne nastave, na kojem je sudjelovalo 90 učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja naše županije.

 

         Tema predavanja bila je poduzetništvo u osnovnoj školi, a predavač je bila Vesna Marović viša savjetnica AZOO. Nakon predavanja održale su se radionice koje su vodile učiteljice razredne nastave.


Osnovna škola Kloštar Podravski